Visa Doanh Nhân

Visa L1-Thị Thực Doanh Nhân và điều kiện để có

Thời gian lưu trú/đơn xin cấp thị thực: Tổng số thời gian cư trú cho người nước ngoài được cấp thị thực loại L được

Đối tượng và những điều kiện xin visa doanh nhân

Tính chất của doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam (chức năng kinh doanh) không cần phải giống nhau Đối tượng: – Doanh nhân, nhà

Tìm hiểu visa không định cư Mỹ – Diện doanh nhân L-1

Doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam tối thiểu 1 năm. Chuyên viên gửi qua Mỹ làm việc tối thiểu được một năm. Diện doanh

Tìm hiểu về định cư diện doanh nhân EB-5

Đầu tư vào khu vực thất nghiệp cao hay còn gọi là khu vực tập trung ngành nghề _ Targeted Employment Areas (TEA) 1. Giới

Thị thực đến Hoa Kỳ và điều cần biết

Nói chung, tất cả các công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ đều cần có hoặc thị thực không di dân để lưu trú tạm